Tjänster / Våra tjänster

Förstahandsval för smarta transport- och avfallslösningar

Vi erbjuder totallösningar för transporter och avfallshantering. I vårt kundregister finns allt ifrån stora och små livsmedelsbutiker, privatpersoner och bostadsrättsföreningar till byggföretag, shopping-
centra, större företag och kommuner.

Oavsett inriktning eller storlek kan vi hjälpa ditt företag med allt som har med transporter och avfallshantering att göra. Och eftersom vi erbjuder totallösningar tar vi inte bara hand om avfall och flyttar material; vi sköter även allt tidsödande pappersarbete, lämnar statistik och ordnar alla nödvändiga tillstånd som gäller vid transporter och hantering av avfall.

Avfallshantering
Transport & Lyft
Farligt avfall
Farligt avfall

Miljövänliga trotjänare

Efter andra världskriget minskade antalet hästar i Carl F:s garage/stall. Men det var så sent som 1956 som den siste trotjänaren spändes för en vagn. På bilden ser vi Carl F Jönsson tillsammans med stallchefen Sigfrid Eliasson och det sista paret tjänstgörande hästar.

Läs mer