Tjänster / Statistik

Kundstatistik

För dig som är kund, finns nu en möjlighet att när du vill och för vilken period du vill hämta uppgift om allt avfall och alla restprodukter som vi har hämtat hos dig.

Ring vår Susanne Wejnerup på 040-18 03 08 och lämna uppgift om namn, företag, kundnummer hos oss och e-postadress. Vi lägger upp dig som kund i vårt affärssystem. Du kan därefter använda systemet.

Genom att fylla i dina användaruppgifter loggas du in i vårt system. Därefter väljer du för vilken period du önskar information och klickar på "Visa rapport".

Vi hoppas att du är nöjd med tjänsten.