Tjänster / Säkerhetsrådgivning

Vi tar det säkra före det osäkra

Alla som hanterar farligt gods måste sedan några år ha tillgång till en säkerhetsrådgivare vars uppgift är att tillse att hanteringen av godset följer gällande lagar och bestämmelser. En säkerhetsrådgivare ska kunna konsulteras vid behov av farligt godstransporter och årligen  lämna rapporter om verksamheten.


Vi erbjuder tjänsten för alla företag som inte har egen säkerhetsrådgivare, en konsulttjänst som är särskilt lämplig för den som inte hanterar farligt gods så ofta eller som inte har kompetensen i företaget.

En lastbil kommer lastad

Av de ca 95 000 ton avfall som vi hanterar varje år återvinner vi 99 %. Ett tal som vi såklart är mycket stolta och glada över. Men den där sista retliga procenten stör vi oss på, men vi har gett oss ”den” på att försöka få bort den där sista mycket svåra procenten. Vi lovar att ni kommer att få höra när och om vi lyckas bli helt hundra.

Läs mer.