Tjänster / Farligt avfall

Vi tar udden av det farliga

Farligt avfall är benämningen på de typer av avfall som vid felhantering kan skada människor, djur och miljö. Denna typ av avfall hör inte hemma i kretsloppet, i alla fall inte innan det har samlats in, sorterats, oskadliggjorts, behandlats rätt och om möjligt återvunnits.

Regelverket kring hantering av farligt avfall är omfattande, och det krävs stor kunskap och hög kompetens för att hantera sådant avfall på rätt sätt. Vi har lång erfarenhet av denna känsliga hantering, så som kund kan man tryggt låta oss ta hand om allt från identifiering av avfallet, ihopsamlande och bortforslande till administration, dokumentation och upprättande av nödvändiga miljödokument till berörda myndigheter.

Vi har miljöcontainrar och sorteringbehållare som krävs för insamling av det farliga avfallet. Låter det svårt och farligt? Låt oss ta hand om det, så gör vi det lätt och ofarligt.

Exempel på farligt avfall

 • Färg och limrester
 • Lösningsmedel som lacknafta, aceton och thinner.
 • Syror & alkalier som batterisyror, kaustiksoda och ammoniak.
 • Sprayflaskor med innehåll, t.ex. färg och kemikalier.
 • Mineraloljor som spill-, smörj- och motoroljor.
 • Kvicksilverhaltiga ljuskällor, t.ex. lysrör.

Egenskaper som gör avfallet farligt

 • Explosivt
 • Oxiderande  
 • Brandfarligt  
 • Irriterande  
 • Hälsoskadligt  
 • Giftigt  
 • Cancerframkallande  
 • Frätande  
 • Smittförande  
 • Fosterskadande
 • Mutagent
 • Ekotoxiskt


En lastbil kommer lastad

Av de ca 95 000 ton avfall som vi hanterar varje år återvinner vi 99 %. Ett tal som vi såklart är mycket stolta och glada över. Men den där sista retliga procenten stör vi oss på, men vi har gett oss ”den” på att försöka få bort den där sista mycket svåra procenten. Vi lovar att ni kommer att få höra när och om vi lyckas bli helt hundra.

Läs mer.