Tjänster / Farligt avfall

Vi tar udden av det farliga

Farligt avfall är benämningen på de typer av avfall som vid felhantering kan skada människor, djur och miljö. Denna typ av avfall hör inte hemma i kretsloppet, i alla fall inte innan det har samlats in, sorterats, oskadliggjorts, behandlats rätt och om möjligt återvunnits.

Regelverket kring hantering av farligt avfall är omfattande, och det krävs stor kunskap och hög kompetens för att hantera sådant avfall på rätt sätt. Vi har lång erfarenhet av denna känsliga hantering, så som kund kan man tryggt låta oss ta hand om allt från identifiering av avfallet, ihopsamlande och bortforslande till administration, dokumentation och upprättande av nödvändiga miljödokument till berörda myndigheter.

Vi har miljöcontainrar och sorteringbehållare som krävs för insamling av det farliga avfallet. Låter det svårt och farligt? Låt oss ta hand om det, så gör vi det lätt och ofarligt.

Exempel på farligt avfall

 • Färg och limrester
 • Lösningsmedel som lacknafta, aceton och thinner.
 • Syror & alkalier som batterisyror, kaustiksoda och ammoniak.
 • Sprayflaskor med innehåll, t.ex. färg och kemikalier.
 • Mineraloljor som spill-, smörj- och motoroljor.
 • Kvicksilverhaltiga ljuskällor, t.ex. lysrör.

Egenskaper som gör avfallet farligt

 • Explosivt
 • Oxiderande  
 • Brandfarligt  
 • Irriterande  
 • Hälsoskadligt  
 • Giftigt  
 • Cancerframkallande  
 • Frätande  
 • Smittförande  
 • Fosterskadande
 • Mutagent
 • Ekotoxiskt


Helhetslösningar

Vi lämnar alltid förslag på en lösning som tillgodoser kundens behov och önskemål. Det gäller självklart både stora och små företag och oavsett bransch.