Miljö / Intyg, dokument

Intyg, tillstånd & dokument

Här kan du se alla våra tillstånd, certifikat och dokument som visar att vi får och kan driva vår verksamhet.

Intyg för att ursprungsmärkt el från vattenkraft.

Tillstånd till transport och
transport av farligt avfall.

Tillstånd enligt miljöbalken.

Tillstånd enligt milljöbalken.
Sammanfattning.

Allcont

 


 

Alltrans

Trippel-A (2018)

ISO 9001 (2015)

ISO 14001 (2015)

Vi brinner för det vi gör

Farligt avfall måste hanteras med kunnande, erfarenhet och respekt.

Läs mer

Hål i väggen!

Rent, snyggt och effektivt. Det finns alltid en lösning som förenar ekonomi med nytta. Vi har den!