Miljö / Återvinning

Inte helt hundra men de där sista procenten jobbar vi på

Vi har en egen sorteringsanläggning i Malmö som uppfyller högt ställda tillståndskrav på drift och arbetsmiljö och som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne län och Miljöförvaltningen i Malmö.

Anläggningen ligger ute i norra hamnen och är 50 000 m2 stor (vilket är 7 fotbollsplaner). Här hamnar allt det blandade avfall som vi hämtar hos våra kunder. Under ett år hanterar och sorterar våra tretton medarbetare på sorteringen närmare 47 000 ton, vilket i runda slängar betyder att de hanterar mer än 150 ton om dagen. Tungt.

2017 var vi så framgångsrika i sorteringen att 99,6 % av avfallet kunde återvinnas eller återanvändas.

Kontakta gärna Håkan Månsson om du vill veta mer.
E-post: hakan.mansson@carlf.se
Telefon: 040-18 97 35
Mobil: 0709-76 79 62

Om man omvandlar de 46 674 ton som vi sorterade under 2016 till volym blir det 90 000 m3. Och skulle man välja att jämföra det med Torson så når det en bra bit upp. Och mer därtill.


Sorteringen i siffror

Tunga lyft

Vi har lång erfarenhet av att transportera och flytta stora, tunga och otympliga föremål och att lyfta och/eller montera dem på plats.