Miljö / Återvinning

Inte helt hundra men de där sista procenten jobbar vi på

Vi har en egen sorteringsanläggning i Malmö som uppfyller högt ställda tillståndskrav på drift och arbetsmiljö och som står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne län och Miljöförvaltningen i Malmö.

Anläggningen ligger ute i norra hamnen och är 50 000 m2 stor (vilket är 7 fotbollsplaner). Här hamnar allt det blandade avfall som vi hämtar hos våra kunder. Under ett år hanterar och sorterar våra tretton medarbetare på sorteringen närmare 47 000 ton, vilket i runda slängar betyder att de hanterar mer än 150 ton om dagen. Tungt.

2017 var vi så framgångsrika i sorteringen att 99,6 % av avfallet kunde återvinnas eller återanvändas.

Kontakta gärna Håkan Månsson om du vill veta mer.
E-post: hakan.mansson@carlf.se
Telefon: 040-18 97 35
Mobil: 0709-76 79 62

Om man omvandlar de 46 674 ton som vi sorterade under 2016 till volym blir det 90 000 m3. Och skulle man välja att jämföra det med Torson så når det en bra bit upp. Och mer därtill.


Sorteringen i siffror

Helhetslösningar

Vi lämnar alltid förslag på en lösning som tillgodoser kundens behov och önskemål. Det gäller självklart både stora och små företag och oavsett bransch.

Miljövänliga trotjänare

Efter andra världskriget minskade antalet hästar i Carl F:s garage/stall. Men det var så sent som 1956 som den siste trotjänaren spändes för en vagn. På bilden ser vi Carl F Jönsson tillsammans med stallchefen Sigfrid Eliasson och det sista paret tjänstgörande hästar.

Läs mer