Kontakt / Kontakt

Adresser och telefonnummer


Karta - Hitta oss.


Transportledare

Vår transportledning är spindeln i nätet som man kommer i direkt-
kontakt med på 040-18 03 00. På det här sättet får vi den kortaste
och effektivaste vägen mellan våra kunder och oss.

Våra transportledare:

Annika Andersson

Christian Bivesand

Julia Börjesson

Jonna Larsson


Beställning direkt:

order@carlf.se

 

Avfallshantering

Fredrik Nordh
Tel: 040-18 03 17
Mobil: 0709-76 79 17

Carl Fredrik Jönsson
Tel: 040-18 03 07
Mobil: 0709-76 79 00

Linda Hansson
Tel: 040-18 03 14
Mobil: 0709-76 79 14

Farligt avfall & Säkerhetsrådgivare

Carl Fredrik Jönsson
Tel: 040-18 03 07
Mobil: 0709-76 79 00

Fredrik Nordh
Tel: 040-18 03 17
Mobil: 0709-76 79 17

Produktion & teknik

Bengt Eriksson
Tel: 040-18 03 15
Mobil: 0709-76 79 15

Transport och lyft

Peter Tillberg
Tel: 040-18 03 06
Mobil: 0705-86 11 99

Ledning / ekonomi

Ekonomichef
Pia Storm
Tel: 040-18 03 03
Mobil: 0767-83 33 80

Ekonomiassistent 
Susanne Wejnerup
Tel: 040-18 03 08

VD 
Curt F Jönsson
Tel: 040-18 03 01

Sorteringsanläggningen

Håkan Månsson
Tel: 040-18 97 35
Mobil: 0709-76 79 62

Adress

Carl F AB
Agneslundsvägen 16
212 15 Malmö

Tel: 040-18 03 00
Fax: 040-18 03 10

info@carlf.se