Kontakt / Kontakt

Adresser och telefonnummer


Karta - Hitta oss.


Transportledare

Vår transportledning är spindeln i nätet som man kommer i direkt-
kontakt med på 040-18 03 00. På det här sättet får vi den kortaste
och effektivaste vägen mellan våra kunder och oss.

Våra transportledare:

Annika Andersson

Christian Bivesand

Julia Börjesson

Jonna Larsson


Beställning direkt:

order@carlf.se

 

Avfallshantering

Fredrik Nordh
Tel: 040-18 03 17

Carl Fredrik Jönsson
Tel: 040-18 03 07

Linda Hansson
Tel: 040-18 03 14

Farligt avfall & Säkerhetsrådgivare

Carl Fredrik Jönsson
Tel: 040-18 03 07

Fredrik Nordh
Tel: 040-18 03 17

Produktion & teknik

Bo Bodenäs
Tel: 040-18 03 15

Transport och lyft

Peter Tillberg
Tel: 040-18 03 06

Ledning / ekonomi

Ekonomichef
Pia Storm
Tel: 040-18 03 03

Ekonomiassistent 
Susanne Wejnerup
Tel: 040-18 03 08

VD 
Curt F Jönsson
Tel: 040-18 03 01

Sorteringsanläggningen

Håkan Månsson
Tel: 040-18 03 09

Adress

Carl F AB
Agneslundsvägen 16
212 15 Malmö

Tel: 040-18 03 00
Fax: 040-18 03 10

info@carlf.se