CARL F STATISTIK


För dig som är kund, finns nu en möjlighet att när du vill och för vilken period du vill hämta uppgift om allt avfall och alla restprodukter som vi har hämtat hos dig. Besök vår statistiksida för mer information och inloggning.

Läs mer.

MILJÖ I TANKEN


Våra lastbilar drivs enbart med HVO vilket är ett 100% förnybart bränsle. Detta tillsammans med vårt eget vindkraftverk gör att vi ligger i absoluta framkanten med vårt miljöarbete. Men vi nöjer oss inte med det. Snart tar vi nästa steg! 

Läs mer

TA I TRÄ


2016 sorterade vi ut 2 000 ton trä på vår sorteringsanläggning. I stället för att elda upp det så materialåtervinner vi på Carl F allt trä.  

Läs mer om avfallshantering.